new-dots.gif
שהמזל יאיר לך פנים השנה

שהמזל יאיר לך פנים השנה

37.00 ₪מחיר

שהמזל יאיר לך פנים!

שתהיה שנה טובה.
 

מחזיק מפתחות עם מפתח וחמסה וניירות ממו לכתיבת כל מה שנרצה שיביא המזל. 
 

המפתח 3.3 ס"מ

המחזיק כולו כ 6 ס"מ.
קופסא 8*8 ס"מ

ממו 100 פתקים

שקית מתנה 11*14