new-dots.gif
שנרגיש אהובים ונפתח לבבות

שנרגיש אהובים ונפתח לבבות

אוהבים פריט מסוים אבל רוצים אותו עם כרטיס הברכה הזה ולא מה שיש בתמונה - צרפו אותו לסל הקניות מיד לאחר הפריט שבחרתם וכך אדע שתרצו להחליף :)