new-dots.gif
שנשמור על כל מה שיקר לנו

שנשמור על כל מה שיקר לנו

אוהבים פריט מסוים אבל רוצים אותו עם כרטיס הברכה הזה ולא מה שיש בתמונה - צרפו אותו לסל הקניות מיד לאחר הפריט שבחרתם וכך אדע שתרצו להחליף :)