מתנה קטנה בקופסה

מתנת תודה למורות/ מורים וצוותי הגן