top of page
דוגמה לציטוט באנגלית להכניס לתוך מפתח

ציטוטים באנגלית

English Quotes

כאן תוכלו למצוא ברכות אישיות המוכנסות למפתח שבנוסף גם מצורפות על גבי כרטיס קשיח המצורף למתנה.

הברכות הן מתוך מאגר ברכות הקיים אצלי, אך אם לא מצאתם משהו שמתאים ותרצו ברכה או מסר אישי שלכם, תוכלו לעשות זאת בתהליך הרכישה בחנות. בחירת הברכה בחנות מתבצעת לאחר בחירת המתנה.

לא מצאתם משהו שמתאים? אולי פה תמצאו:

bottom of page