top of page

מפתחות. מתנות. משמעות.

ברגעים המרגשים בחיים, נחפש להעניק מתנה בעלת משמעות, מיוחדת, משמחת, מתנה שתתאים בדיוק ותרגש!
משאלות, ברכות או מילים מלאות משמעות, נבחרות על ידכם/ן, נכתבות באופן אישי ומיוחד ומוכנסות לתוך מפתח (הקדשה במפתח) או מצורפות ככרטיס ברכה למחזיקי מפתחות עם מפתחות . המפתחות הם "הכלי" ומסמלים שמירה על מה שחשוב לנו ופתיחות לכל החוויות שעוד צפויות לנו בחיים, הם ילוו אותנו ויזכירו שהכי חשוב -  לשמור קרוב ללב את המפתח לדברים החשובים באמת.

אתם/ן מוזמנים/ת לבחור את המתנה הייחודית שלכם, לצרף הקדשה או לבחור מתנה שכבר מגיעה עם כרטיס ברכה לפי האירוע ולהעניק את המתנה שמביעה באופן המרגש ביותר את מה שבחרתם לאחל למי שחשוב/ה לכם/ן.
המתנות שלנו נמכרות אך ורק דרך האתר שלנו, זוהי "חנות המפעל".

Anchor 2
bottom of page